Płatności

Przelew

Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za bilet lotniczy zarezerwowany na www.ewings.pl z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Wybierając tę formę płatności klient ma obowiązek wpłacić w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji kwotę należną Fostertravel.pl za kupowany bilet lotniczy.

Przelewu należy dokonać w banku, elixirem w pierwszej sesji w pierwszym możliwym terminie po zadeklarowaniu płatności. Przed dokonaniem płatności należy skontaktować się z kasą lotniczą Fostertravel.pl i ustalić właściwą cenę biletu w PLN zgodnie z aktualnym kursem walut. Kontakt telefoniczny: 801 00 31 88 lub mailowy na adres [email protected]. Płatność należy dokonać na konto:

Fostertravel.pl ul. Grzybowska 2 lok 15 00-131 Warszawa

Bank ING 88 1050 1012 1000 0090 3104 3467 Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

Tytułem: za bilet lotniczy na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika (pasażera) oraz numer rezerwacji.

Bilety lotnicze opłacane przelewem lub wpłatą gotówkową wystawiane są przez Fostertravel.pl w dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet lotniczy została zaksięgowana na ww. rachunku. Uwaga! Linie lotnicze zezwalają na wystawienie biletu w terminie nie przekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji oraz w terminie nie przekraczającym 24 h w przypadku rezerwacji niektórych biletów w taryfie specjalnej. Nie dotrzymanie tego terminu oznacza anulację rezerwacji Użytkownika. Fostertravel.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników, wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek Fostertravel.pl.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać faxem na nr (22) 451 00 99 lub emailem na adres [email protected] wraz z podaniem następujących danych:

  • numer rezerwacji
  • imię i nazwisko pasażera
  • data i trasa lotu
  • adres wysyłki biletu
  • oświadczenie "Akceptuję warunki zmian i zwrotu biletu"
  • własnoręczny podpis

 

Karta Kredytowa

Użytkownik systemu rezerwacji biletów lotniczych, "online" dokonuje zakupu posługując się kartą kredytową "wypukłą" VISA, Eurocard, Mastercard, Diner Club lub American Express. Rezerwacja dokonana kartą kredytową wchodzi automatycznie do systemu rezerwacji w biurze Fostertravel.pl. Autoryzacja i rozliczenie płatności odbywa się bezpośrednio przez linie lotnicze za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego Worldspan (nie dotyczy tych linii lotniczych i taryf, które zabraniają sprzedaży biletów lotniczych przy użyciu karty kredytowej).

Dane przesyłane są bezpiecznym połączeniem i szyfrowane są kluczem o długości 128 bitów, co czyni te rozwiązania bezpiecznymi.

Po potwierdzeniu ceny przez przedstawiciela Fostertravel.pl karta kredytowa o numerach podanych przez Użytkownika w formularzu rezerwacyjnym zostanie obciążona kwotą stanowiącą należność za bilet.

W przypadku dokonywania zapłaty kartą kredytową niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: rodzaj karty kredytowej numer karty kredytowej data ważności imię i nazwisko właściciela karty

Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób przeprowadzenia autoryzacji karty kredytowej przez linię lotniczą oraz zastrzega Fostertravel.pl honoruje płatność kartą płatniczą "płaską" typu Visa Electron - wówczas do całkowitej ceny biletu doliczana jest prowizja w wysokości 2%. W tym przypadku należy podać:

rodzaj karty płatniczej numer karty płatniczej datę ważności karty imię i nazwisko właściciela karty kod CVV znajdujący się na odwrocie karty (3 ostatnie cyfry na pasku z podpisem)

W przypadku płatności kartą płatniczą bilet może być wykupiony tylko i wyłącznie bezpośrednio w biurze Fostertravel.pl ul. Grzybowska 2 lok 15 00-131 Warszawa.

 

Gotówka

Zapłata gotówką - odbiór w biurze W przypadku płatności gotówkowej w siedzibie biura bilet lotniczy zostanie wydrukowany po wpłacie pełnej należności w kasie biura.