Bilet elektroniczny (e-ticket) na eWings.pl

Bilet elektroniczny w przeciwieństwie do biletu papierowego nie jest drukowany lecz bezpiecznie przechowywany w bazie danych linii lotniczej. Potwierdzeniem zakupu biletu (E-ticket) jest mail lub faks zawierający nr. biletu.

 

    Korzystając z biletu elektronicznego:
  • unikamy konieczności osobistego odbierania biletu
  • oszczędzamy wspólny czas, nie trzeba go przesyłać kurierem. Pasażer otrzymuje potwierdzenie e-mailem, które zawiera wszystkie ważne informacje dotyczące rezerwacji
  • eliminujemy ryzyko zagubienia biletu
  • eliminujemy ryzyko kradzieży lub zapomnienia zabrania biletu
  • skracamy czas odprawy przed wylotem poprzez dokonanie odprawy w tzw. self service machine funkcjonujących na większości lotnisk na świecie